Vapaa tiedonvälitys Tansaniassa - Free Media in Tanzania

Vapaa tiedonvälitys on keskeinen osa demokratiakehitystä ja ihmisoikeuksia. Ohjelmasarjassa esitetään kysymyksiä ja välitetään informaatiota siitä, miten tansanialaiset ja laajemmin Itä-Afrikan maiden toimittajat työssään lähestyvät ja käsittelevät mm. ihmisoikeuskysymyksiä, demokraattista kehitystä, ympäristöasioita ja tasa-arvon toteutumista. Ohjelmissa kerrotaan myös Suomen ja Tansanian kehitysyhteistyöhankkeista, joilla tuetaan journalistien, mediaopiskelijoiden ja tiedonvälitykseen kouluttautumista.

Ohjelmasarjan keskiössä on tansanialainen media, jonka toimintamahdollisuudet ovat viime vuosina Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan parantuneet. Miten tämä vaikuttaa muihin Itä-Afrikan valtioihin? Mitkä ovat mahdollisia esteitä vapaan tiedonvälityksen tiellä (varallisuuserot, demokratian toimimattomuus, korruptio, huono hallinto, ihmisoikeusloukkaukset, alueelliset konfliktit jne)? Ohjelmasarja kysyy myös, miten mediassa välitetty tieto vaikuttaa tavallisten ihmisten elämään ja oikeuksiin. Muuttuvatko arvot ja asenteet vapaan tiedonvälityksen myötä? Miten asenteiden muutos näkyy arkielämässä?

Vapaa tiedonvälitys Tansaniassa sisältää 20 puolituntista radio-ohjelmaa, jotka lähetetään Radio Robin Hoodin kanavalla 91,5 MHz: Uusi ohjelma aina maanantaisin klo 19.00. Uusinnat keskiviikkoisin klo 13.00, sunnuntaisin klo 17.30 ja maanantaisin klo 9.00. Englanninkielinen versio lähetetään maanantaisin klo 22.00.

Ohjelmat ovat kuunneltavissa myös radioaseman Internet-sivujen kautta sekä suomeksi että englanniksi: www.radiorobinhood.fi.

Ohjelmasarjan toimittaja on Thierry Francis Mbabane, suomeksi ohjelmat kääntää Annukka Kolehmainen. Musiikki: Seppo Hurme.

Vapaa tiedonvälitys Tansaniassa -ohjelmasarja tuotetaan Ulkoasiainministeriön Viestintä- ja globaalikasvatustuella.

 

Media freedom is essential to democratic development and human rights. The Free Media in Tanzania programme series poses questions and informs the listeners on the ways of dealing with e.g. human rights questions, democratic development, environmental issues and equality in Tanzanian and, in a wider sense, Eastern African media. Which are the obstacles to the freedom of communication? The programmes also cover Finnish-Tanzanian development cooperation projects supporting media education for journalists, media students and other groups.

The focus of the programme series is the media in Tanzania, where the capacities of the media have improved in recent years, according to the Reporters Without Borders organisation. How does this affect other countries in Eastern Africa? Which are the obstacles to the freedom of media (the prosperity gap, lack of democracy, corruption, poor administration, human rights violations, regional conflicts)? The radio programme series also asks how the media information affects people’s lives and rights. Does the free media change values and attitudes? How do the changes manifest themselves in daily life?

Free Media in Tanzania is an entity of 20 programmes, 30 minutes each, broadcasted in Radio Robin Hood (91,5 MHz). The broadcasting time for Finnish-language programmes is Monday 7 pm, after which there are three reruns: Wednesday 1 pm, Sunday 5.30 pm and Monday 9 am. The English programmes are broadcasted on Mondays at 10 pm. The programme series can also be listened both in Finnish and English on the Radio Robin Hood website: www.radiorobinhood.fi.
The Free Media in Tanzania series is made by journalist Thierry Francis Mbabane and translated into Finnish by Annukka Kolehmainen. Music by Seppo Hurme.

The series of programmes Free Media in Tanzania is supported by Ministry for Foreign Affairs of Finland.


Katso Tansania isommassa kartassa
 • Suomi tukee median kehitystä Itä-Afrikassa Tansaniassa. Tutustumme ohjelmasarjan aluksi maahan ja sen mediakenttään.

  Juho Matilainen (kuvassa) on toiminut Tansaniassa radiotyön opettajana Tumainin yliopistossa Iringassa. Hän kertoo kokemuksiansa paikallisesta etiikasta, tiedon laadusta, tiedon hankinnan vaikeuksista, sananvapaudesta ja mediakasvatuksesta.

  [kuva: Eero Mäntymaa]

 • Our first radio show is an introduction to “Free Media in Tanzania (FMT) project”. It responds to questions like why and what is FMT project.

  However, in the East African Community, Finland supports the media development only in Tanzania. It is in this regard that our team will bring attention to the media situation in Tanzania. This program is also an introduction to both the country and its media activities.

  Juho Matilainen, a Finnish person with journalism background, has been in Tanzania and worked as a radio studio teacher at the University of Tumaini in Iringa. In this show, he shared with us his experience. Topics about ethics, quality of information, access and threats to information, freedom of speech, media education, etc are discussed.

  [photo: Eero Mäntymaa]

 • Abdul Jabar Gakuba on Ruandalainen urheilutoimittaja radioasema Voice Of Africa Kigali FM:ssä. Hänen suurin huolenaiheensa on Ruandalaisten toimittajien työn uskottavuus ja luotettavuus, kun otetaan huomioon palkan ja ammattitaidon taso.

 • This show highlights Media problems around Tanzania. It could be the region of East, Central and even the Horn of Africa. The aim of this program show is to evoke the regional Media situation.

  Rwanda belongs to East and Central of Africa. It could be seen as a good example to picture Media situation in the region. Abdul Jabar Gakuba is a sport journalist at Voice of Africa Kigali fm in Rwanda. He shares his opinion about the Media in Rwanda. His most concern is the credibility of rwandan journalist performance, taking in consideration the issue of salary and professionalism.

  In this show Yesashimwe Alexis political analyst currently studying in USA, reacts about the previous show. He want to underline the issue of free and responsible Media, not only in Tanzania but also in the whole region.

 • Tansania pyrkii itä-Afrikan alueen taloudelliseksi mahtimaaksi. Kenialla on paljon enemmän taloudellisia mahdollisuuksia, mutta 2013 presidentinvaalien jälkeen Kenialla on paljon haasteita kasvattaa ja pitää puoliaan alueen johtomaana.

  Vaikka medialla on Keniassa suuri rooli talouden kasvun näkymien kuvaamisessa, taloustoimittajilla on edelleen vaikeuksia pysyä tilanteen tasalla. Tässä jaksossa Laban Cliff Onserio, CNBC African taloustoimittaja, pohtii Kenian, Tansanian ja koko itä-Afrikan alueen tiedostusvälineiden tilaa taloustoimittajan näkökulmasta.

  Kuvassa Laban Cliff Onserio (kuva: Paul Osano, Panaito Photography)

 • Tanzania is positioning itself to take over the region of East Africa Community. Kenya has much more economic potentials. But, during and after the period of 2013 presidential election, It is very interesting to follow how Kenyans could overcome their challenges and boost their economy to keep leading the Eastern Africa.

  Even if the media in Kenya is playing a great role in transmitting this information, Business journalists are still struggling to get on track. In this show Laban Cliff Onserio, a Business Reporter at CNBC Africa, discusses the situation taking in consideration Tanzanian media.

  Photo: Laban Cliff Onserio picture taken by Paul Osano of Panaito Photography

 • Tällä kertaa siirrymme Tansaniasta pohjoiseen ja menemme rajan yli Ugandaan, joka oli keväällä 2013 otsikoissa kahden uutislehden hetkellisen sulkemisen jälkeen. Kyseessä olivat lehdet Daily Monitor ja Red Pepper.

  Mwila Agatha Zaza on tasa-arvoasiantuntija ja kirjailija. Tässä ohjelmassa hän kertoo naistoimittajien tilanteesta erityisesti Ugandassa.

 • Today, we will go to the north of Tanzania, and cross the border to Uganda. A country that had recently made top headlines in news media, after closing down Media houses such as The Daily Monitor and Red Pepper among others. What would be the situation of women journalists in that country?

  Mwila Agatha Zaza is an equality specialist and writer. We invited her, in this program, to discuss the situation of African women vis à vis their involvement in journalism, especially in Uganda.

  What comes out from their work? how does it benefit communities particularly women journalists? In our next program we will hear from Ugandan women journalists reacting on this topic.

 • Ugandan ihmisoikeuksien tutkija Robert Kakuru antaa arvionsa sukupuolten epätasa-arvosta Ugandassa. Virallisella sektorilla Ugandan miehet työllistyvät naisia paremmin.

  Margaret Sentamu Masagazi on Ugandan media-naiset -yhdistyksen johtaja. Hän kertoo, miten naistomittajat Ugandassa auttavat naisia kiinnittämään huomiota omien yhteisöjensä tasa-arvokysymyksiin.

 • Robert Kakuru, a Ugandan Human Rights researcher, analyses the situation of Gender inequality in Uganda. On the labour Market, ugandan men overcomplete women and get well settled for formal sector while women would go for informal sector.

  Margaret Sentamu Masagazi is an Executive Director of Uganda Media Women’s Association. She explains how Ugandan women journalists could provide information to other women so that they could adequately address issues of gender inequality in their related communities.

X
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Loading