Suomen vesi virtaa Hanoihin

Ohjelmasarja käsittelee Suomen ja Vietnamin välistä kehitysyhteistyötä. Keskustelun teemoja on mm. puhdas vesi, ihmisoikeudet ja erityisesti naisten oikeudet, ilmastonmuutos, kehitysyhteistyön luonteen muuttuminen ja kehittyvän Vietnamin haasteet. Haastateltavina on ollut niin vietnamilaisia Suomessa kuin Vietnamissa, sekä asiantuntijoita Suomesta ja ulkomailta. Ohjelmat on toimittanut Hai Nguyen, ja tunnusmusiikin on tehnyt Antti Suomalainen. Ohjelmat on toimitettu Suomen Ulkoasiainministeriön ja Radio Robin Hoodin kanssa yhteistyössä.

Vietnam on sotien runtelema maa, jossa asuu noin yhdeksänkymmentä ja puoli miljoonaa ihmistä. Vietnam on tullut tutuksi suomalaisille 60- ja 70-luvulla, jolloin Amerikan sota oli käynnissä. Monet suomalaiset muistavatkin varmaan venepakolaiset, jotka tulivat Suomeen 80-luvulla. Ennen Amerikan sotaa, Vietnamissa oltiin taisteltu kiinalaisia ja ranskalaisia vastaan. Toisen maailmansodan aikaan Vietnam oli Ranskan siirtomaa, jonka japanilaiset olivat miehittäneet. Vietnamilla onkin ollut paljon työsarkaa sotien jälkeisessä jälleenrakennuksessa, mutta muut maat ovat mieluusti auttaneet Vietnamia talkootöissä.

Suomen vesi virtaa Hanoihin on ohjelmasarja, joka tarkastelee Suomen osaa Vietnamin menestystarinassa. Ohjelmissa käsitellään Suomen ja Vietnamin välistä kehitysyhteistyötä, etenkin suurten historiallisten hankkeiden kautta, kuten esimerkiksi Pha Rungin korjaustelakka ja Hanoin ja Hai Phongin vesilaitokset. Miten nämä hankkeet ovat vaikuttaneet sodanjälkeisten sukupolvien elämään, ja mitä suomalaiset ovat saaneet paikan päällä aikaan? Nämä ovat muutamia kysymyksiä, joita käydään läpi ohjelmasarjan aikana haastattelujen avulla.

  • Sarjan ensimmäisessä ohjelmassa käydään läpi Vietnamin yleistietoja sekä kehitysyhteistyön vesihankkeiden historiaa. Haastateltavana jo eläkkeellä oleva vesihuollon asiantuntija Eero Kontula.

  • Tässä ohjelmassa mennään ajassa taaksepäin ja kuljetaan Vietnamin syntyhistoriasta nykypäivään. Haastateltavina tämänkertaisessa ohjelmassa turkulaisia vietnamilaisia muistelemassa menneitä.

  • Tämänkertaisessa ohjelmassa keskustelimme Suomen Hanoin suurlähetystössä erityisasiantuntija Max von Bonsdorffin kanssa kehitysyhteistyön kestävästä kehityksen teemasta.

  • Sarjan neljäs ja viides ohjelma käsittelee puhtaan veden merkityksestä Suomessa ja Vietnamissa. Ensimmäisessä osassa keskitytään keskustelemaan vedestä ja vesihuollosta Eero Kontulan kanssa.

  • Tässä jaksossa keskitymme veteen - kysyimme turkulaisilta mitä vesi tarkoittaa heille. Haastateltavana Eero Kontula.

  • Suomessakin puhutaan paljon uusiutuvista energianlähteistä ja sähköntuotannosta. Vietnamissa kasvava talous ja teollisuus kasvattavat myös energian kysyntää, mutta millaista energiaa Vietnamiin ollaan rakentamassa? Keskustelimme asiasta Suomen Bangkokin suurlähetystön erityisasiantuntija Kati Veijosen kanssa.

  • Yleensä kehitysyhteistyöllä tarkoitetaan valtaisia, historiallisia projekteja kuten Suomen ja Vietnamin tapauksessa Pha Rungin korjaustelakka ja vesilaitosurakat. Näitä isoja hankkeita enemmän on kuitenkin erilaisten pienten kansalaisjärjestöjen organisoimat hankkeet. Tämänkertaisessa ohjelmassa juttelimme australialaisen järjestön APHEDAn Phillip Hazeltonin kanssa.

  • Työehtosopimuksia, ammattiyhdistyksiä, ihmisoikeuksia. Näistä asioista keskustelimme, hieman vertaillen Suomea ja Vietnamia, SASKin Anna Perttulan ja SAK:n Pekka Ristelän kanssa.

  • Vietnam ja Suomi ovat maantieteellisesti keskenään hyvin samanlaisia. Ne ovat suurinpiirtein samankokoisia, ja molemmilla mailla on rajanaapurinaan vahva ja suuri maa. Meillä Venäjä, vietnamilaisilla Kiina. Samanlaisuudet eivät lopu tähän - Vietnamissa kouluun mennään seitsemän vuotiaana ja ennen korkeakoulua pitää valmistua toiseen asteen koulusta. Mutta kelpaako vietnamilainen tutkinto Suomessa? Tämän kertaisessa ohjelmassa keskustelimme vietnamilaisesta koulutusjärjestelmästä Lanh Von kanssa.

  • Vuonna 2007 Yhdysvalloisa alkunsa saanut talouskriisi on puhuttanut monia tahoja ympäri maailmaa ja sen vaikutukset ovat olleet valtaisia Euroopassa ja Aasiassa. Kun maita on menossa konkurssiin, eikä muilla maillakaan mene taloudellisesti mene hyvin, joudutaan keskustelemaan leikkauksista. Onko kehitysyhteistyö mahdollisesti yksi höylän alle menevä asia? Entä miten talouskriisin lieveilmiöt näkyvät Vietnamissa? Näistä aiheista keskustelimme Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen tutkijan ja tohtorikoulutettavan Minna Hakkaraisen kanssa.

X
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Loading