Nigerian naiset

Ohjelmasarjan kahdessakymmenessä (20) osassa perehdytään naisten kulttuuriseen asemaan Nigeriassa.

Toimittajat: Raija Ala-Lipasti ja Ike Chime. Tunnusmusiikki: Seppo Hurme

 • The vastness of Nigeria both in population, size, ethnic nationalities, and religious differences makes it difficult to specifically pinpoint the actual overall situation of women in Nigerian as this varies according to regions, customs and religions. For this to be fully understood, one needs to know some vital historical facts about Nigeria.

 • Culture is not stagnant, it is always in flux. The geographical area today known as Nigeria throughout its history, was one time or the other invaded by external forces. The influence these external contacts had on the custom and traditions of the various parts of Nigeria is enormous and which in turn rubbed off on the place of women in Nigerian society.

 • The work of Margaret Ekpo, at the height of her political career, captured the imagination of an entire nation and captivated Nigerian in politics. Every young girl throughout Nigeria, in those early days of Nigeria’s independence wanted to grow up to be just like Margaret Ekpo.


  Margaret Ekpo’n saavutukset vangitsi Nigerian koko kansakunnan huomion ja vaikutti Nigerian politiikkaan. Nigerian itsenäisyyden alkuaikana nuoret tytöt kautta maan halusivat kaikki tulla Margaret Ekpon kaltaisiksi.

 • Fatima Usman is an active Nigerian woman resident in Helsinki. She is an actress, dancer, multicultural activist and women and children advocate, among other things. She heads the association African European Organization Finland. In this program, she bares her mind on the place of Nigerian women in the Nigerian.


  Fatima Usman on aktiivinen nigerialainen nainen joka asuu Helsingissä. Hän on näyttelijä, tanssija, monikulttuurisaktivisti ja naisten ja tyttöjen puolesta puhuja sekä paljon muutakin. Hän johtaa African European Organization Finland’ia. Tässä ohjelmassa hän kertoo ajatuksiaan nigerialaisten naisten elämästä.

 • The term "market woman" is used in Nigeria in reference to women traders. These traders range from petty traders to middle women and they are mostly involved in selling and buying agricultural goods. This program highlights the important role the market women play in the local Nigerian economy, not minding the problems these women face.


  Naiset kauppiaina ovat usein pieni- tai keskisuuria yrittäjiä jotka useimmiten ostavat ja myyvät maataloustuotteita. Tässä ohjelmassa puhumme nigerialaisten naisten merkityksestä paikallisyhteisöjen taloudelle unohtamatta niitä ongelmia jotka naisyrittäjiä kohtaa.

 • As with other aspects of in society in Nigeria, women’s role were primarily governed by the regional and ethnic differences.  This segment of the program examines how regional and ethnic differences influence the economic role of women in Nigeria.


  Kuten kaikessa muussakin nigerialaisessa yhteiskunnassa naisten asema on ollut riippuvainen alueellisista ja etnisistä seikoista. Tässä jaksossa tarkastelemme kuinka alueelliset ja etniset erot vaikuttavat naisten taloudellisen asemaan Nigeriassa.

 • This segment features the Presentation made by Chief Mrs Oluremi Tinubu at the Nigeria at 50 Independence banquet held in Finland in October 2010. Chief Mrs Oluremi Tinubu, is the founder and president, New Era Foundation, a Nigerian nongovernmental organization committed to voluntary social service through programs that are geared towards youths and women development.


  Tässä jaksossa tutustumme rouva Oluremi Tinubun puheeseen Nigerian 50 vuoden itsenäisyyspäivän kunniaksi järjestetyssä juhlatilaisuudessa Suomessa lokakuussa 2010. Rouva Mrs Oluremi Tinubu, on perustanut ja toimii puheenjohtajana New Era Foundation’issa,  Nigeriassa toimiva kansalaisjärjestö joka ohjelmiensa avulla edistää naisten ja nuorison kehitystä.

 • Based on the studies done by Katja werthmann, a German specialist in anthropology and African studies, this segment examines the role of women in the Islamic northern region of Nigeria. The study emphasizes the issues of seclusion, education and general emancipation of Women in Northern Nigeria.


  Tässä jaksossa tarkastelemme naisten asemaa islaminuskoisessa Pohjois-Nigeriassa  saksalaisen antropologin ja Afrikan tutkijan, Katja Werthmann’in tutkimusten pohjalta. Ne käsittelivät Pohjois-Nigerian naisten eristämistä, koulutusta ja emansipaatiota.

 • Part I

  The western prostitution market has become globalized in recent years. From different places including sub Saharan Africa, women are recruited for this purpose. Nigeria provides the highest number of women involved in this trade from Africa. This segment and the subsequent one looks into the methods used to recruit these women and transport them to Western Europe where they work as sex slaves to their madams.


  Osa I

  Länsimaiden prostituutiomarkkinat on viime vuosien aikana saaneet maailmalaajuiset mittasuhteet. Eri puolilta maailma, myös Sub-Saharan alueelta Afrikasta naisia hankitaan tätä tarkoitusta varten. Näillä markkinoilla suurin afrikkalaisten naisten osuus  muodostuu Nigeriasta tulleista.  Tässä ja seuraavassa jaksossa tarkastelemme tapoja joilla naisia rekrytoidaan ja kuljetetaan Länsi-Eurooppaan seksiorjiksi.

 • Koska Nigeria on valtava maa sekä populaatioltaan että kooltaan, ja koska sen väestö koostuu monesta etnisestä kansalaisuudesta ja uskontokunnasta, nigerialaisten naisten tilanteeseen on ensin syytä tutustua historiallisesta perspektiivistä käsin.
   

X
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Loading