Naisten ja tyttöjen oikeudet Kaakkois-Afrikan demokratiakehityksessä

Naisten ja tyttöjen oikeudet Kaakkois-Afrikan demokratiakehityksessä -hankkeessa tuotetaan samanniminen radio-ohjelmasarja Turun lähiradioyhdistys ry:n ylläpitämään yhteisöradio Robin Hoodiin, 91,5 MHz. Ohjelmia sarjassa on 24, kukin kestoltaan puoli tuntia. Ensilähetyksen lisäksi ohjelmat uusitaan kaksi kertaa. Ohjelmat kuullaan sekä suomeksi että englanniksi. Helsingissä ohjelmasarja kuullaan Helsingin lähiradiossa, 100,3 MHz ja Tampereella Radio Moreenissa, 98,4 MHz. 

Kaikki ohjelmat ovat kuultavissa missä tahansa Radio Robin Hoodin nettisivujen kautta www.radiorobinhood.fi/projektit. Sivuilla on hankkeen esittely suomeksi ja englanniksi sekä lyhyt esittely tekstinä kustakin ohjelmasta. Ohjelmasarjalle luodaan oma facebook-sivu.

Ohjelmasarjan toimittaja on Thierry Francis Mbabane ja kääntäjä Annukka Kolehmainen

Ohjelmasarja käsittelee Kaakkois-Afrikan maiden, Etiopia, Somalia, Tansania, Kenia, Mosambik, Sambia, Eritrea demokratiakehitystä, sananvapautta ja kansalaisoikeuksia seuraavista painopisteistä:

- tyttöjen ja naisten oikeudet, suhteessa demokratiakehitykseen

- kestävä kehitys luonnonvarojen käytössä: ruokatalouden kestävyys, tytöt ja naiset: maa-, ruoka, vesi- ja energiaoikeudet

- naisten ja tyttöjen oikeudet mediassa

Ohjelmasarja seuraa myös kehitysyhteistyöhankkeiden tuloksia ja suomalaisten yritysten investointeja ja yhteistyötä Kaakkois-Afrikan maiden pienyritysten ja osuuskuntien kanssa.

Vaikka Kaakkois-Afrikassa mies on edelleen useimmiten perheen pääasiallinen elättäjä, naiset hoitavat kotia/taloutta ja tekevät sen vuoksi esimerkiksi ruokaturvaan ja kestävään kehitykseen liittyvät valinnat. He myös siirtävät ympäristöön ja demokratiaan liittyvät arvot edelleen lapsilleen. Naisilla on siis ruohonjuuritasolla vaikutusvaltaa, mutta monet kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät estävät edelleen naisten yhteiskunnallista, taloudellista ja poliittista tasa-arvoa.

thierry_francis@yahoo.com


 

The Women and Girls in Eastern and Southern African Democracy Development

The Women and Girls in Eastern and Southern African Democracy Development project will produce 24 radio programmes which belong to the community radio Robin Hood (Turku, 91,5 mHz), which is run by the Turun lähiradioyhdistys organisation. The duration of each programme is 30 minutes. The programmes will be broadcasted in both Finnish and English, and there will be two reruns. They will also be broadcasted by radio Moreeni (Tampere, 98,4 mHz) and Helsingin lähiradio (100,3 mHz). In addition, they will be offered to Radio Pro (Tornio) and Radio Inari.

All the programmes can be listened anywhere through Radio Robin Hood website www.radiorobinhood.fi/projektit, where the audience can find the project description and short descriptions of each programme in both Finnish and English. The programme series will also have its own Facebook page. The programmes will be made by journalist Thierry Francis Mbabane and translated into Finnish by translator Annukka Kolehmainen.

The duration of the project is 12 months.

The topic of the programme series is democracy development, freedom of speech and civil rights in Southern-Eastern Africa: Ethiopia, Somalia, Tanzania, Kenya, Mozambique, Zambia and Eritrea. The key points will be as follows:

- Women and girls rights in relation to democracy development.

- Sustainable development in the use of natural resources: sustainability of food economy, women and girls right to land, food, water and energy.

- Women and girls rights in the media, the way they are handled by the media in relation to the aforementioned points.

- The programme series will also follow the results of development projects and investments of Finnish companies, as well as Finnish business cooperations with small businesses and cooperatives in Southern-Eastern African countries.

Though men still may be the main breadwinners of East African families, women are often the ones taking care of/making decisions on food security and sustainable ways of living/running a household, and passing e.g. environmental and democracy values to their children. They already have a big influence on grassroot level, but there still are many factors preventing their social, economic and political equality.

thierry_francis@yahoo.com 

  • Women are the pillar of our society. Yet they face an array of unfair boundaries that prevent them from playing these role to their full potential. In this very first show, we tackle issues related to economy, education, and information communication technology such as M-Shwari (M-pesa) which is a paperless banking service offered by Safaricom.

    Gakuru Albina is a PHD student at Abö Akademi university at the Gender Studies Department. She talks to us about her on experience as an african, or precisely a kenyan woman who witnesses inequality, poverty or even violence, that her fellow Kenyan women are going through.

  • African women are both economically active and highly entrepreneurial. However, they are mostly in low-value-added occupations which generate a little economic return.

    In this show, we take into consideration a poor woman who lives in a slum, for an example. She wants also to generate some income and be able to pay her bills by her own. What are opportunities open to her for access to credit or other financial services?

    Gakuru Albina is again our guest in this show. She is a PHD student at Åbo Akademi university at the Gender Studies Department. She talks to us about her experience as an african, or precisely a kenyan woman who witnesses inequality, poverty or even violence, that her fellow Kenyan women are going through.

X
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Loading