Sudan – tulevaisuus tuntematon

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 04.04.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Monella on mielikuva Sudanista alueellisten konfliktien repimänä maana, diktatuurina, jonka kansalaisilta puuttuu sananvapaus. Sudanilaiset ovat kuitenkin ylpeitä maastaan ja toivovat sille valoisampaa tulevaisuutta. Sudanilaisen naisen on jo helpompi kouluttautua kuin aikaisemmin, ja esimerkiksi maan parlamentissa on paljon naisia.

Sudanilainen Suzan Kemair muutti Suomeen noin 11 vuotta sitten, oppi kielen puolessatoista vuodessa ja työllistyi kahdessa vuodessa. Hän kertoo nyt oman tarinansa.

Sudan – What Direction in the Future?

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 04.04.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

For many, Sudan is a country torn by regional conflicts – a dictatorship, where freedom of speech is practically non-existent. However, the Sudanese are proud of their country and hope for a brighter future. Sudanese women face increasing education opportunities and actively promote their rights in the parliament.

Suzan Kemair moved from Sudan to Finland 11 years ago, learned the Finnish language in one and a half years and got a job in two years. She shares her story.

Integraatio on kaiken avain

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 21.02.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Suomen somalialaisten liitto on Suomessa toimivien somalialaisyhdistysten kattojärjestö. Se ajaa aktiivisesti Suomen somalialaisten asiaa muun muassa ottamalla julkisesti kantaa, tarjoamalla mahdollisuuksia erilaisten toimintojen järjestämiseen ja seuraamalla tarkasti Somalian tilannetta. Vaikka monet somalialaiset osallistuvat maansa jälleenrakennukseen ja haaveilevat paluusta, terrori-iskut tekevät Somaliasta edelleen hyvin turvattoman paikan.

Liiton puheenjohtaja Arshe Said korostaa integraation tärkeyttä mutta muistuttaa, että kyseessä on kaksisuuntainen prosessi: maahanmuuttajien velvollisuus on tulla osaksi suomalaista yhteiskuntaa, mutta yhteiskunnan velvollisuus on ottaa heidät täysivaltaisiksi jäsenikseen ja tarjota heille osallistumisen mahdollisuuksia.

Integration Is the Key

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 21.02.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

The Finnish Somali League is an umbrella organisation for Somali associations based in Finland. It supports the Finnish Somali community by e.g. giving public statements, providing resources for varied activities and closely following the situation in Somalia. Many Somali participate in the reconstruction of their country and dream of returning, but for the time being, Somalia is still a very unsafe country due to continuous terrorist attacks.

Arshe Said, chairman of the League, stresses the importance of integration. However, this is a two-way process: immigrants have the obligation of becoming part of the Finnish society, but society also has the obligation of including them and giving them chances to participate.

Median elintärkeä rooli integraatiossa

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 21.02.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Itä-Afrikka elää suurten muutosten aikaa. Alueen murros vaikuttaa niin talouteen, demokratiaan kuin turvallisuuteenkin, mikä luonnollisesti kiinnostaa myös eurooppalaisia tiedotusvälineitä. Mutta kuinka esimerkiksi suomalaiset saavat ajantasaista tietoa Itä-Afrikan tapahtumista? 

Pelkästään viime vuonna Suomesta haki turvapaikkaa yli 2000 itäafrikkalaista. Kuinka kattavasti Suomen media tarjoaa tietoa tulijoiden kotimaiden tilanteesta ja auttaa integraatiossa? Keskustelemassa muun muassa Abdi Mussa Suomen Somali Tv:stä.

Media Plays a Crucial Role in Integration

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 21.02.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

East Africa lives in a constant state of change. These major changes also interest European media, as they crucially affect the economy, democracy and security of the area. But how easy is it for the European and Finnish media to get updated and correct information?

Last year alone, Finland received more than 2000 East African asylum seakers. How well does the Finnish media cover the situation in their home countires and, on the other hand, help their integration? Abdi Mussa from Finnish Somali Tv, among others, shares his points of view.

DEMO Finland: kymmenen vuotta demokratian tukena

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 03.01.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

DEMO Finland on suomalaisten eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö, joka tekee kehitysyhteistyötä yli puoluerajojen. Se on toiminut muun muassa Myanmarissa, Sambiassa ja Tansaniassa, jossa järjestö on edistänyt naisten poliittista osallistumista esimerkiksi tukemalla naispoliitikkojen Ulingo-yhteistöfoorumia eli Tanzania Women Cross-Party Platformia.

Järjestön toiminnanjohtaja Tiina Kukkamaa-Bahin mukaan tansanialaisnaisten poliittista uraa vaikeuttavat muun muassa koulutukselliset ja kulttuuriset syyt, resurssien ja medianäkyvyyden puute. Paljon edistystä on kuitenkin saavutettu DEMOn kymmenvuotisen historian aikana: nyt Tansania on saanut muun muassa ensimmäisen naispuolisen varapresidenttinsä.

DEMO Finland: 10 Years Supporting Democracy

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 03.01.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Demo Finland is a co-operative organisation of Finnish parliamentary parties. It has launched and supported a number of development projects in countries such as Myanmar, Zambia and Tanzania, where it has promoted women's political participation by e.g. supporting Tanzania Women Cross-Party Platform, Ulingo.

According to DEMO's executive director Tiina Kukkamaa-Bah, Tanzanian women face many obstacles on their political career, including education and cultural reasons, lack of resources and media visibility. However, DEMO's ten-year work in Tanzania has also contributed to significant steps forward: for instance, Tanzania has recently appointed its first female vice president.

20 vuotta tutsien kansanmurhasta – pitkä tie sovintoon

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 03.01.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Toimittajat Evans Wafula ja Eeva Suhonen kävivät kolme viikon juttumatkalla Ruandassa kesällä 2014, kun kansanmurhasta oli kulunut 20 vuotta. Maailman silmissä sovinto on solmittu onnistuneesti ja kansanmurhan arvet parantuvat. Ruanda on kuitenkin edelleen hauras yhteiskunta, ja sovintoprosessin arvosteleminen on tabu.

Kansanmurhan museot vaalivat uhrien muistoa ja muistuttavat tärkeimmästä: kaikkea ihmisyyttä on suojeltava.

[kuva: Eeva Suhonen]

20 Years since the Tutsi Genocide – Long Way to Reconciliation

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 03.01.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Journalists Evans Wafula and Eeva Suhonen travelled 3 weeks in Ruanda in search for stories in summer 2014, when 20 years had passed since the genocide. In the eyes of the world, reconciliation has been succesful and scars of the genocide are healing. However, Rwanda is still a fragile society, and not many dare to criticize the reconciliation process.

Genocide museums keep the victims' memory alive and remind the visitors about the most important thing: all humanity must be protected.

[photo: Eeva Suhonen]

03.01.2016
03.01.2016
23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
20.10.2015
20.10.2015
20.10.2015
20.10.2015
X
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Loading