Ruandan kansanmurhan historia

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 10.05.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Ruandan kansanmurhassa keväällä 1994 surmattiin noin miljoona tutsia ja maltillista hutua. Kuinka tilanne pääsi riistäytymään käsistä? Miksei YK pysäyttänyt kansanmurhaa? Mikä oli median ja ulkovaltojen rooli väkivaltaisuuksissa? Ruandalaistoimittaja Abdul Jabar Gakuba kertoo kuulijoille kansanmurhan taustasta ja sen etenemisestä.

History of Rwandan genocide

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 10.05.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

At least a million Tutsi and moderate Hutu wer killed during the Rwandan genocide in 1994. How did the political situation get out of hand? Why didn't UN stop the killings? What was the role of media and foreign nations in the violence? Rwandan journalist Abdul Jabar Gakuba talks us through the genocide and the events leading to it.

Afrikan poliittisissa peleissä naiset ovat edelleen häviäjiä

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 09.05.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Yksi Afrikan mantereen poliittisista ongelmista on monien johtajien pakonomainen takertuminen valtaan. Esimerkiksi Zimbabwen Robert Mugabe ja Ugandan Yoweri Museveni ovat hallinneet maataan kolmisenkymmentä vuotta.

Toinen vakava ongelma on naisten poliittisen osallistumisen ja johtajuuden puute. Monet naiset jättävät koulun kesken, eikä edes koulutetuilla naisilla ole aina riittävästi itseluottamusta asettua ehdolle johtaviin asemiin. Eeva Suhonen ja Catherine Appalat analysoivat ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä Ugandan näkökulmasta – maan, jonka presidentti valittiin juuri viidennelle viisivuotiskaudelleen.

In African Political Games, Women Still Lose

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 09.05.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Many African leaders almost desperately hold on to power, which can prove very problematic for their countries. For instance, Zimbabwe's Robert Mugabe and Uganda's Yoweri Museveni have reigned their respective countries for approximately 30 years.

Another grave problem is the lack of women's political leadership and participation. Many women drop out of school, and even educated women do not always have sufficient self-confidence to run for leadership positions. Eeva Suhonen and Catherine Appalat analyse these hot political topics in the context of Uganda, the president of which was just elected to his fifth term in office.

Ugandan naisia kannustettava poliittiseen osallistumiseen

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 09.05.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Afrikan ensimmäinen naistenradio, ugandalainen Mama Fm lähetti runsaasti helmikuun 2016 yleisvaaleihin liittyvää ohjelmaa ja järjesti koulutuksia ja keskusteluja, joiden tavoitteena oli rohkaista nuoria, naisia ja muita syrjittyjä ryhmiä osallistumaan aktiivisemmin politiikkaan.

Toimittaja Catherine Appalatin mukaan vanhat kulttuuriset tavat ja uskomukset rajoittavat edelleen naisten pyrkimistä johtaviin asemiin, eikä mediakaan kohtele naisehdokkaita tasapuolisesti.

Ugandan Women Need Encouragement to more Active Political Participation

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 09.05.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Africa's first women's radio Mama Fm broadcasted a number of programs related to Uganda general election 2016 and organised trainings and discussions encouraging youth, women and other marginalised groups to more active political participation.

According to journalist Catherine Appalat, old cultural habits and beliefs still restrict women's political leadership, and mainstream media does equally value women candidates.

Pitkä päivä Karamojassa

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 04.05.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Suomalaistoimittaja Eeva Suhonen toimi alkuvuodesta 2016 EU:n vaalitarkkailijana Koillis-Ugandan Karamojassa lähellä Kenian rajaa. Tehtävänsä aikana hän oppi paljon paitsi Ugandan poliittisesta kentästä, myös Karamojan tilanteesta ja ongelmista.

EU:n vaalitarkkailijat raportoivat Ugandan vuoden 2016 vaaleista runsaasti ongelmia, muun muassa lahjontaa ja uhkailua, oppositiojohtajien pidätyksiä ja median toiminnan rajoittamista.

A Long Day in Karamoja

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 04.05.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Eeva Suhonen is a Finnish journalist who, in the beginning of 2016, worked as a member of EU Election Observation Mission in Karamoja, North-Eastern Uganda, near the Kenyan border. During the mission, she learned a lot about Ugandan politics but also about Karamoja and its problems.

The election observers reported a number of problems in the Uganda 2016 general election, i.e. bribery and intimidation, dentention of opposition leaders and media restrictions.

Tansanian naispoliitikot tarvitsevat äänen

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 04.04.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Tansaniassa asuu suunnilleen yhtä paljon naisia kuin miehiäkin, mutta poliittisissa johtoasemissa naisia näkyy edelleen hälyttävän vähän. Naisjärjestöt ovat kuitenkin yhdistäneet voimansa, ja tilanne on muuttumassa niiden sitkeän työn ansiosta. Tansanian nykyinen varapresidentti on nainen, ja uudessa perustuslakiluonnoksessa on otettu huomioon 12 naisjärjestöjen 11 tärkeimmästä vaatimuksesta.

Tohtori Avemaria Semakafu kertoo järjestöjen taistelusta ja naisten noususta yhteiskunnallisen päätöksenteon avainasemiin.

Tanzania: a Woman with a Voice is a Woman with a Choice

Median merkitys Itä-Afrikan konflikteissa 04.04.2016

Adobe Flash -soittimesi puuttuu tai on liian vanha. Tiedostoa ei voi soittaa.

Though Tanzanian population is almost equally divided in men and women, alarmingly few women still occupy political leadership positions. However, Tanzanian women organisations have joined forces for a common cause. Their work has borne fruit: now Tanzania's vice president is a woman, and the draft constitution includes 11 of the women organisations' 12 non-negotiable demands.

Doctor Avemaria Semakafu describes the organisations' persistent work and the rise of women to the key positions in decision-making.  

04.04.2016
04.04.2016
21.02.2016
21.02.2016
21.02.2016
21.02.2016
03.01.2016
03.01.2016
03.01.2016
03.01.2016
X
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Loading