Nato-hivutus, pakolaisuuden alkusyyt ja Sipilän pakkolakiaikeet

Metalli 49:n ay-veteraanien lokakuun ohjelmassa puidaan mm. Ruotsin ja Suomen sotilasyhteistyön savuverhon suojissa kehittyvää Naton Itämeren työnjakoa. Lisäksi keskustelijat puivat pakolaiskriisin alkusyitä: kyse on pitkälti USA:n imperialistisen politiikan seurauksista. Lopuksi arvioidaan Sipilän hallituksen pakkolakiaikeita.

Keskustelemassa Ensio Laine, Seppo Tuomisto ja Jyrki Yrttiaho.

Lähetetty 6.10.2015

X
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Loading