4. Fatima Usman

Fatima Usman is an active Nigerian woman resident in Helsinki. She is an actress, dancer, multicultural activist and women and children advocate, among other things. She heads the association African European Organization Finland. In this program, she bares her mind on the place of Nigerian women in the Nigerian.


Fatima Usman on aktiivinen nigerialainen nainen joka asuu Helsingissä. Hän on näyttelijä, tanssija, monikulttuurisaktivisti ja naisten ja tyttöjen puolesta puhuja sekä paljon muutakin. Hän johtaa African European Organization Finland’ia. Tässä ohjelmassa hän kertoo ajatuksiaan nigerialaisten naisten elämästä.

X
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Loading